Дуално стручно образование – инвестиција во иднината

 

Системот на дуално образование обезбедува тесна поврзаност на теоретските и практичните образовни содржини така што преку овој систем се образуваат кадри кои ќе соодветствуваат на фактичките потреби на пазарот на труд.

Како Ваш партнер од областа на Дуалното стручно образование Ви нудиме поддршка за следните теми:

 

 • Советување за германскиот и македонскиот образовен систем
 • Услови за стручна обука
 • Соодветност на Вашиот простор за изведување практична обука
 • Спроведување на практичната обука 
 • Обука за лицата кои ќе обучуваат (Train the Trainer)
 • Советување за учениците кои ќе се обучуваат и нивните родители
 • Адаптирање и проширување на стручно-образовните профили
 • Промовирање на Дуалното стручно образование
 • Испити
 • Сертифицирање
 • Осигурување на квалитетот на теоретските и практичните содржини
 • Правна рамка
 • Понуда на обука/тренинг и ангажман на експерти
 • Ваш контакт во текот на целата обука

За информации во врска со Дуалното стручно образование Ве молиме испратете e-mail на следните адреса:

dual-training(at)mazedonien.ahk.de   

Контакт

Тобијас Боле

Координатор за дуално средно стручно образование

Скопје

+389 2 329 67 86
+389 2 329 67 90
Write an e-mail

Дејан Чуповски

Проектен менаџер за дуално стручно образование

Скопје

+389 2 329 67 86
+389 2 329 67 90
Write an e-mail