Актуелни услуги на Делегацијата на Германското стопанство во Македонија

Делегацијата на германското стопанство во Македонија ги нуди следните услуги:

 • Поддршка при влез на пазарот
 • Пребарување на пазарот
 • Барање деловни партнери
 • Правни информации
 • Царински и трговски информации
 • Поддршка при основање на фирма 
 • Застапништво на саеми 
 • Организирање на настани
 • Посредување во ненаплатени побарувања во Македонија, Албанија и Косово
 • Организирање и договарање на термини, придружба
 • Преведувачки услуги
 • SES - Senior Expert Service
 • Огласи

За да можеме горе наведените услуги подобро да ги обработиме, Ве молиме да го пополните прашалникот за Вашата фирма и да ни го испратите по мејл или факс.

Што велат нашите клиенти за нашите услуги:

Dear all,

I would like to express my greatest satisfaction for your commitment and professionalism during  the course of our business in the region. Your assistance and that of the German association of industry and trade, has proved to be a valuable asset for our company in providing us with the needed assistance in organizing important meetings, presenting our company and getting important info for the market.

DMWV has proved to be an important partner for our company and we look forward in continuing this collaboration.

Sincerely,

IVAN UNKOVSKI

Managing Director
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Zenevska 17b
1000 Skopje, Macedonia
www.futura.net.mk