EVENT MANAGEMENT

За организација на настани во Скопје – ние сме вистинскиот партнер!

Делегацијата на Германското стопанство во Македонија им нуди на своите клиенти комплетен сервис во планирањето и реализацијата на настани.

Презентации на производи и компании, конференции, семинари и бизнис прослави – тоа е дел од нашата понуда.

Event Management – тимот на Делегацијата на Германското стопанство во Македонија има долгогодишно искуство во организација на разни манифестации. Во дијалог со клиентите развиваме креативни и индивидуални концепти и истите ги реализираме на самото место. За Вас пронаоѓаме соодветни локации за настани во Скопје и ширум Македонија.

Нашето локално знаење и добрите контакти гарантираат дека за секој настан ќе ја пронајдеме соодветната рамка.

Контакт

Марија Радевска