Поддршка на извозот

Сакате преглед за германскиот пазар? Сакате да ги понудите Вашите производи за прв пат во Германија и барате соодветен партнер за дистрибуција?

Нашиот тим располага со искуство и познавање на пазарот за оптимално да ги поддржи македонските фирми при влезот на пазарот во Германија и барањето на идеалните партнери за соработка во Германија.

  • Информации за пазарот
  • Пребарување адреси
  • Барање деловни партнери
  • Изводи од трговскиот регистар
  • Преведувачки услуги

Пратете ни го Вашето барање!

Контакт

Лара Крстева-Ичокаева
Рамадан Абдулаи