Виртуелна канцеларија

Често пати деловниот обем на Вашата фирма не го оправдува вработувањето на еден вработен односно отварање на сопствена дистрибутивна канцеларија.   

Делегацијата на Германското стопанство во Македонија ги застапува фирмите при дистрибутивното делување во Македонија.

Понуда

  • Обука на вработен од претставништвото за поединечните претпријатија 
  • Ставање на располагање на македонска адреса за Вашата канцеларија, телефонски број и E-Mail-адреса како и автоматско пренасочување на пошта, повици и мејлови.
  • Преземање на комуникација со македонски клиенти 
  • Преводи
  • Поддршка при проширувањето на кругот на клиентите  н.пр. со праќање мејлови

Трошоците

Сервис

Трошоци

Адреса за канцеларија

од ЕУР 60,00 месечно (во зависност од обемот во часови)*

Адреса за канцеларија, телефонски број, E-Mail-адреса

од ЕУР 150,00 месечно (во зависност од обемот во часови)*

Школување, преводи, Mailings итн.

Преглед на трошооците Ви го доставаме по барање

*Членови на DMWV имаат 25 % попуст на потрошените часови. 

Контакт

Лара Крстева-Ичоќаева