ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА (PR)

Доколку сакате да ги претставите Вашите деловни активности на германскиот пазар или на пазарите во регионот, со големо задоволство ќе Ве поддржиме во таа намера. Нашето искуство во работата со германските и регионалните медиуми како и индивидуалните контакти со новинари, претставуваат добра база за успешен настап на Вашата компанија во германските медиуми и/или во медиумите во регионот.

Во соработка со Вас ќе развиеме индивидуална комуникациска стратегија, почнувајќи од едноставно испраќање соопштенија до медиумите и изработка на прес-мапи, па сe до организирање на конференции за печат во Германија и/или регионот.

Контакт

Марија Радевска