Правни прашања

Нашата канцеларија располага со развиена мрежа на германски, српски, албански, косовски и црногорски адвокатски канцеларии и даночни советници, кои можат да ја дополнат нашата услуга за Ваши прашања од следните области: основање компанија, право на друштва, законски одредби за основање подружница, договори за трговски застапства и дистрибуција, трудово право, основи на законот за социјално осигурување.

Нашата канцеларија може за германски и останати странски компании да ја спроведе целата постапка на основање друштво со ограничена одговорност, подружница или претставништво на странско друштво во Македонија, Албанија и/или Косово.

Контакт

Лара Крстева-Ичоќаева