Даночни информации

Делегацијата на германското стопанство во Македонија нуди поддршка со информации на физички и правни лица за прашања во врска со македонското даночно право.

Понуда:

Информации

  • за даночни обврски
  • за социјално осигурување
  • за избегнување на двојно оданочување во согласност со националните и меѓународните даночни прописи
  • даночни информации при основање на фирми

Изземање од одговорност

 Даночните информации се издаваат со најголема можна посветеност. Сепак Делегацијата на Германското стопанство во Македонија не може да преземе одговорност за нивната комплетност, точност и актуелност.

Контакт

Лара Крстева-Ичоќаева