Прашања во врска со царина и извоз

Делегацијата на Германското стопанство во Македонија издава општи информации за увозни одредби и увозни царини за Македонија, Албанија и Косово.

Правниот оддел на Делегацијата на Германското стопанство во Македонија нуди услуга за издавање информации за прашања во врска со царина и увоз, за истата во одредени случаи наплатува надоместок, кој што ги покрива трошоците за издавање на информациите.

Ве молиме земете предвид дека Делегацијата на Германското стопанство во Македонија е институција според македонското право, која издава информации за македонско – германската трговија. При тоа не се работи за информации за кои Делегацијата презема гаранција. Делегацијата нуди општо советување и информации, за кои што не може да преземеме одговорност за нивната точност.

Исто така нудиме помош за прашања во врска со царина и увоз во Албанија и Косово.

Со задоволство ќе Ви помогнеме при посредување за наоѓање локален адвокат.

Контакт

Лара Крстева-Ичоќаева
Надица Василевска