Зачленување во Македонско-Германско стопанско здружение

 

ПРЕДНОСТИ

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОНТАКТИ

 • Профитирање од знаењето на фирмите кои се веќе етаблирани на пазарот
 • Претставување пред фирми-членки
 • Изнаоѓање клиенти и партнери помеѓу членовите
 • Воспоставувње контакти со експерти, здруженија, владини и други институции во двете земји

ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ

 • Преку нашиот Newsletter
 • Преку редовните настани
 • Преку нашата веб страна

МАРКЕТИНГ ПОДДРШКА

 • Преку давање совети за шансите на пазарот, кокурентите, цените, дистрибутивната мрежа и правни прашања
 • Преку учество на саеми во двете земји

ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП

Откако ќе го пополните формуларот за зачленување, истиот ќе биде доставен до управниот одбор. После потврдувањето следи известување до подносителот на барањето и издавање фактура.

Членарината во Македонско-Германското стопанско здружение:

 • Годишна членарина изнесува 250,-- евра.
 • Годишна членарина за премиум-членство изнесува 1000,-- евра.

Контакт

Маријан Малинов

malinov(at)mazedonien.ahk.de