Покрај актуелните информации за економската состојба во Македонија, преку соопштенијата за печат добивате преглед на настаните и активностите на Македонското-Германското стопанско здружение и на Унијата на германските комори за индустрија и трговија-Претставништво Скопје. Во својот Newsletter Македонското-Германското стопанско здружение информира за предстојни и изминати настани и случувања.

  • Економски вести од Германија
  • Значајни теми кои се од посебен интерес
  • Важни термини: информации за саеми, делегациски патувања како и за настани и  активности
  • Важни термини во Германија поврзани со Југоисточна Европа