Утринска Телеграма

 

Утринската телеграма на Делегацијата на Германското стопанство во Македонија е ексклузивен Newsletter за партнери, киленти и членови на Македонско-Германското стопанско здружение кој нуди краток преглед за економијата во Македонија.

Утринската телеграма на Делегацијата на Германското стопанство во Македонија Ве информира за најважните случувања на македонскиот пазар и за настаните на Делегацијата на Германското стопанство во Македонија и Македонско-Германското стопанстко здружение. Ексклузивинот Newsletter излегува 2 пати месечно и упатува на идни настани на Делегацијата на Германското стопанство и на Македонско-Германското стопанско здружение. На тој начин постојана ќе бидете информирани.

Утринската телеграма е бесплатна само за клиенти на Deinternational и за членовите на Македонско-Германското стопанско здружение.

 

Регистрирајте се овде

 

Рекламирајте се во Утринската телеграма

Како компанија имате можност да објавите реклама во Утринската телеграма. Предностите на објава во Утринската телеграма се следните:

•             Се рекламирате во професионално економско опкружување

•             Вашата објава ќе биде видлива помеѓу интересните вести и ќе биде позитивно перципирана

•             Ќе допрете до многубројни потенцијални клиенти во Германија, Македонија, Албанија и Косово - при пиење на утринското кафе

Објавување на реклама во Утринската телеграма на Делегацијата 

Во однос на кондициите и дополнителни прашања, обратете се до Марија Радевска, оддел за односи со јавност и маркетинг. 

Контакт