Датум

Опис

Соопштение за печат

27.02.2018

Нови канцеларии на делегацијата на германското стопанство во РМ

Соопштение за печат  27.02.2018

23.02.2018

Премиерот Заев на средба во Германската индустриска и трговска комора во Берлин

Соопштение за печат  23.02.2018

22.02.2018

Патрик Мартенс, Директор на делегација на Германското стопанство домаќин на делегација од Албанија

Соопштение за печат 22.02.2018

14.02.2018

Средба: Мартенс-Шилегов,градот мора да преземе мерки во борба со загадувањето

Соопштение за печат  14.02.2017

Контакт

Марија Радевска