Датум

Опис

Соопштение за печат

17.04.2018

Дигитален самит за земјите од Западен Балкан

17.04.2018

12.04.2018

Пратеници од Бундестагот во посета на Делегацијата на германското стопанство во Македонија

12.04.2018

27.02.2018

Нови канцеларии на делегацијата на германското стопанство во РМ

Соопштение за печат  27.02.2018

23.02.2018

Премиерот Заев на средба во Германската индустриска и трговска комора во Берлин

Соопштение за печат  23.02.2018

22.02.2018

Патрик Мартенс, Директор на делегација на Германското стопанство домаќин на делегација од Албанија

Соопштение за печат 22.02.2018

14.02.2018

Средба: Мартенс-Шилегов,градот мора да преземе мерки во борба со загадувањето

Соопштение за печат  14.02.2017

Контакт

Марија Радевска