Делегација на германското стопанство во РМ

Датум

Опис

Соопштение за печат

28.09.2017

Октоберфест во Скопје на Македонското-Германско стопанско здружение

Соопштение за печат  28.09.2017

27.09.2017

Проект дуално стручно образование

Соопштение за печат  27.09.2017

13.09.2017

Членовите на МГСЗ на работна средба со премиерот Заев

Соопштение за печат  13.09.2017

19.05.2017

Проект за обновливи извори на енергија 

Соопштение за печат  19.05.2017

11.04.2017

Анкета за деловната клима во РМ

Соопштение за печат  11.04.2017

27.01.2017

Делегација на германското стопанство во РМ

Соопштение за печат  27.01.2017

Контакт

Марија Радевска