Делегација на Германското стопанство во Македонија

Бул. ВМРО 1

П.ф. 463, Пошта 2

MK-1001 Скопје

Тел. +389 2 3296 785

E-Mail: service@mazedonien.ahk.de

http://mazedonien.ahk.de

Вработени во делегацијата на Германското стопанство во Македонија

Директор на делегација на Германското стопанство во Македонија

Патрик Мартенс

Директор на делегација на Германското стопанство во Македонија

Скопје

+389 2 3228 824
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Правни и Даночни прашања

Лара Крстева-Ичоќаева

Админ.раководител, Правни & даночни прашања,
ДЕ Бизнис консалтинг

Скопје

+389 2 3296 785
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Маркетинг и комуникации

Марија Радевска

Маркетинг и Комуникации
Информации за пазарот, односи со јавност, проекти, преведувачки услуги, настани -Македонија

Скопје

+389 2 3296 785
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Основни услуги

Рамадан Абдулаj

Маркетинг Македонија и Косово, Сениорски експертски сервис

Скопје

+389 2 3296 785
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Саеми

Марија Томова Спиркоски

Застапништво на саемите Минхен, Келн и саемот за играчки Нирнберг

Скопје

+389 2 3228 824
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Менаџмент на членови

Мариан Малинов

Координатор
Македонско-Германско стопанско здружение

Скопје

+389 2 3296 785
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Финансии

Весна Савевски

Главен овластен сметководител

Скопје

+389 2 3228 824
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Надица Василевска

Сметководство, царински информации, истражување на пазарот, Де Интернационал- Македонија

Скопје

+389 2 3228 824
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Офис менаџер

Александра Митровска

Офис асистент, Македонско-Германско стопанско здружение и ДЕ Интернационал

Скопје

+389 2 3296 785
+389 2 3296 790
Write an e-mail

Дуално Образование

Тобијас Боле

Координатор за дуално средно стручно образование

Скопје

+389 2 329 67 86
+389 2 329 67 90
Write an e-mail

Дејан Чуповски

Проектен менаџер за дуално стручно образование

Скопје

+389 2 329 67 86
+389 2 329 67 90
Write an e-mail