Нови канцеларии на Делегацијата на германското стопанство во РМ