Патрик Мартенс, Директор на делегација на Германското стопанство домаќин на делегација од Албанија

Повеќе информации за овој настан, ќе добиете тука!