Предавање: „Како фирмите влијаат врз регулаторната и макроекономската средина во Европа“

Begin:
23.02.2018 | 12:00
End:
- 13:30
Location:
Делегација на германското стопанство во Македонија